vervolg tijdelijke gebruik Oostpoort- oost

Oostpoort Veld

Aan het paradijsplein is inmiddels de tijdelijke buurttuin verschenen. De tuin ligt in een beschut deel van het braakliggende terrein van Oostpoort -oost. Ons voorstel is om het Veld , een zwaar vervuilde, zanderige vlakte waar de ruige natuur nu de overhand krijgt, op duurzame wijze te reinigen. Dit kan door planten en waterfilters in te zetten. Het ziet er mooi uit en de tussentijd kan worden gebruikt voor transformatie. Tevens zou dit gebied geschikt zijn voor een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling, waar tijdelijk en toekomstig gebruik verweven worden.

 

Onderzoek Nakuru/ Flamingo

flamingo estate in het stedelijk weefsel van Nakuru

vergelijkend onderzoek naar stedelijk weefsel in Nakuru
idem, kavelgrootte, dichtheid, ruimtegebruik

Te ondersteuning van het werk aan Flamingo- estate zijn er diverse onderzoeken gestart. Er is een uitgebreid bewoners onderzoek ter plaatse gedaan.

We laten hier delen zien van een vergelijkende studie naar verschillen in stedelijk weefsel in Nakuru. Daarin worden per lokatie dichtheid, stedenbouwkundige vorm, bewoningsvormen ontsluiting en gebruik van privé-, collectieve- en openbare ruimte bestudeerd.

Er blijken grote verschillen te zijn in bebouwingsdichtheid en bewoningsdichtheid. De Flamingo Kimathi site is , met zijn barakkenstructuur, relatief dun bebouwt: de bezettingsgraag van de barakken is echter weer hoog. Ook heeft Flamingo in vergelijking met andere buurten een zeer hoog aandeel openbare ruimte, overigens braakliggend. In de meeste buurten hebben zich op grote kavels ‘courts’ ontwikkeld, in diverse uitwerkingen. Hier woont men in de vorm van  ‘family’ , ‘extendid family’  tot minibuurtschap.

De vraag is of de bestaande voorbeelden met een leefbare dichtheid  een uitgangspunt voor nieuwe plannen kunnen vormen. Het onderzoek leidde tot een strategie van geleidelijke ontwikkeling en een gedifferentieerd programma, in plaats van het in een keer uitvoeren van een planmatig grootschalige ingreep. Het plangebied is in ontwikkeling.

 

an door SHF en Munganoo.

Tijdelijk gebruik Oostpoort oost?

Nieuwe plannen voor Oostpoort-oost

‘Minder appartementen, meer laagbouwwoningen en een ruimer, groener openbaar gebied. Stadsdeel Oost en de ontwikkelaar OCP hebben overeenstemming bereikt over een andere invulling voor het oostelijk deel van Oostpoort. Dit nieuwe plan sluit beter aan bij de vraag op de woningmarkt en wordt stapsgewijs ontwikkeld.’ http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/nieuws/wonen_en/oud-oost/oostpoort/2012/nieuw-plan-oostelijk/

Oostpoort oost is het oostelijk deel van het gebied rond de oude gashouder in Amsterdam oost, waar krakers zich hebben ontfermd over het langdurig leegstaande dierenasiel en daar allerlei aktiviteiten ontwikkelen.  Het westelijk deel van Oostpoort, met voorzieningen , school en winkels, begint al aardig vorm te krijgen. Dit in contrast met de ‘zandbak’, zoals het oostelijke deelgebied van3,5 hectarezwaar vervuilde grond wordt genoemd.

OCP wil het oostelijk deelgebied in fases ontwikkelen, wij vragen ons af of dit gebied zich niet zou lenen voor een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling, waar tijdelijk en toekomstig gebruik verweven worden.

 

 

 

Iraanse ouderen in meergeneratiehuis

Initiatief ouderenwoongroep Andishe.

Stichting Andishe en Ruth Visser Architecten werkten afgelopen jaar samen in het initiatief voor een meergeneratiehuis, waarin de Iraanse ouderenwoongroep gehuisvest zal worden. Dit idee komt voort uit de zorgzame manier waarop de Iraanse gemeenschap met hun ouderen omgaat. In het project zullen ouderen zelfstandig kunnen wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. Er wordt gezocht naar een combinatie van zorgniveau’s zodat men ook in het huis kan blijven wonen, als er meer zorg nodig is.

Het is een bottom-up project: de toekomstige bewoners  hebben het initiatief genomen en leiden de organisatie.

De eerste contacten zijn gelegd, de reacties zijn positief en de gesprekken met Ymere zijn gestart. Dit initiatief wordt mede ondersteund door Woonsaem/ ASW.

Woningtypes IJburg

ontwerp gevel
situatie
type 1 herenhuis
type 1 herenhuis
type 2  serrewoning
type 2 serrewoning Ijburglaan 
metselwerk als weefsel verzelfstandigd de gebouwen
type 3 waterwoning
type 3 waterwoning 
type 4 hofwoningen
type hofwoning

IJburg Haveneiland

IJburglaan, hof 1 en 2, Maria Austriastraat.

Het uitgangspunt voor alle plattegronden is dat een huis opgebouwd is uit ruimtes met een eigen ruimtelijke identiteit. Bewoners kunnen zelf bepalen hoe zij die willen gebruiken.

Elk deelproject onderscheidt zich door de stedenbouwkundige situatie, wat zich vertaald in een specifiek woningtype en een bijzondere aanpak van de plint, zowel in gebruik als materieel. In de plint vormen huizen de stad en vice versa.

Herenhuizen (type 1) in vier verdiepingen, met grote gebruiksflexibiliteit. De verdeling in voor- en achterhuis wordt gebruikt voor de ruimtelijke differentiatie van de woning.

Serrewoningen (type 2), compacte middenkoop-appartementen aan de IJburglaan. De ruimtes rond de centrale hal kunnen op verschillende manieren gekoppeld worden.
De waterwoningen  (type 3) zijn grote, luxe woningen, gerealiseerd in een uitzonderlijke smalle beukmaat. De kamers zijn ‘en suite’ doorverbonden achter 17 m langs-gevel met vele ramen aan het water.

De hofwoningen  zijn ruime eensgezinswoningen gekoppeld per 2, 3 of 4 woningen tot villablokjes. De binnenhof is een stille oase achter de drukke Ijburglaan. De begane grond vormt een grote woon-eetkeuken, met een open trap. Het splitlevel koppelt de B.G en de eerste verdieping ook ruimtelijk. Het hoger gelegen gedeelte met het privéterras kijkt uit over het rustige hof en de speelplaats.

stedelijk borduurwerkje in Brussel 2012

Voorstel voor de  invulling van een kleine en ingewikkelde locatie  in Evere; een 19e eeuws dorp/voorstad van Brussel. De opgave is om  twee kleine woongebouwen in het stedelijk weefsel  te nestelen.

De locatie ligt op een helling tussen twee straten aan een parkje. De buurt wordt gekenmerkt door huizen met kleine tuinen, verbonden door tuinmuren,waar vanuit de bomen zichtbaar zijn. Dit gegeven hebben we gebruikt om de twee huizen te verbinden en het pad langs het parkje, via de toegangen weer onderdeel te maken van het stedelijk weefsel. De tuin wordt visueel groter door de Noordgevel als groene begroeide gevel uit te voeren.