Dorps wonen in Cuijk

Nieuwstraat Cuijk
woning met werkruimte aan het pleintje
pleintje, hoekwoningen verbonden met tuinmuur
hoek Noord, tuinmuur sluit om binnengebied
Zandberg, grote voortuinen met entrees en heggen
hoekwoning met bedrijfsruimte
verspringende kopgevels Zandberg
schets verspringende pleingevels
19 woningen i.o. wooncorporatie Maasland 2008

Twee kleine projecten die zich in het ‘stedelijk’ weefsel nestelen.
Zandberg is een introvert  straatje in een intensief woon/werkmilieu. Wij ontwikkelden hier ‘ wonen op eigen erf’ ; ruime woningen met dito gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden, parkeren op eigen erf.

Aan de Nieuwstraat vormen de woningen een nieuwe ruimte samen met het nieuwe dienstengebouw.   Waar op de Zandberg het wonen zich terugtrekt op eigen erf en de straat de meest openbare ruimte is, is er in de Nieuwstraat juist de mogelijkheid om de straat te annexeren voor het individuele wonen.

Het dorp is gebouwd  uit huizen, daarom is de repetitie klein en zijn de hoekwoningen verschillend. Tuinmuren, versprongen kopse gevels, erkers, entree’s en voortuintjes leggen hier de nadruk op . De gevels en daken zijn van verschillende tinten baksteen en gebakken pannen. Ook de straten zijn van klinkers, zodat ze een doorgaande ruimte vormen.

Save

Wonen voor ouderen, Spanbroek

ouderenwoningen ontsloten aan kleine gemeenschappelijke tuin
de locatie Slothuis ligt aan de rand van het dorp
landschap en dorpsbebouwing, tuinen

het woonzorggebied vormt een buurtje van losse huizen met tuinen
Woonzorgcentrum i.o. Wilgaerde zorggroep, Bouwcompagnie, Bouwmeester, 2009

Ruimtelijke en programmatische verkenning t.b.v. een woonzorgcentrum aan de rand van het Noord-Hollands dorp Spanbroek. De woonvisie die wij ontwikkelden gaat niet uit van een groot gebouw, maar van een buurtje, dat op alle mogelijke niveaus aanhaakt bij het dorp.

Uitgangspunt is de zelfstandige woning met eigen voordeur aan een gedeelde tuin: persoonlijk, maar niet zelf te onderhouden. Deze tuinen, laantjes en hoven in verschillende uitvoeringen vormen samen een gelede en gedifferentieerde ruimte, met een maximum aan oriëntatiemogelijkheid en ruimtelijkheid. Er zij zowel intieme besloten ruimtes, als een grote openbare hof en doorzichten naar het dorp, de kerk en het landschap.

De 24hr zorg is op afroep aanwezig in het hoofdgebouw met café-restaurant en een dagcentrum voor ouderen uit de buurt. Alle woningen zijn zelfstandige appartementen. Er zijn twee groepen voor dementerende ouderen met een eigen tuin aan de binnenplaats en 26 appartementen voor ouderen met zware somatische of gemengde zorgvraag. De aanleunwoningen liggen aan tuinen en laantjes. De seniorenwoningen hebben een prachtig uitzicht over de weilanden.

De gelede bouwmassa’s in twee- en soms drie, vier lagen, vormen laagbouw in een hoge dichtheid. De markante kerk blijft vanuit alle kanten zichtbaar.
In het kader van dit ontwerponderzoek deden wij verschillende studies.

Wonen in Zeeland

 

Polders, dijken & ruimte

Dijkbuurten Zeeuws-Vlaanderen

Prijsvraaginzending 2006

De nieuwe impuls voor Zeeland bestaat eruit het bestaande grootschalige, kale polderlandschap tot een woonlandschap te ontwikkelen.

Uitgangspunt is de bomendijk, een intieme ruimte tussen de schaal van huis en tuin en die van de polder. Door de dijken weer te beplanten en dijkbuurten te bouwen ontstaat een leefbaar en afwisselend landschap. De afwisseling in de verkaveling zorgt ervoor dat het zicht vanaf de dijk op het open land intact blijft.

De lokaties zijn de binnendijken in de grote poldergebieden in heel Zeeland.