Onderzoek woonmilieu`s Cuijk

verschillende woonmilieu’s centrum Cuijk
relatie gebruik kavel- stedelijk weefsel

kleine kavels: relatie kavel-stedelijk weefsel
grotere kavels: relatie kavel-stedelijk weefsel
stedenbouwkundig plan

 

woonkwaliteit in Cuijk

Hierbij onderzoeken wij het stedelijk weefsel van Cuijk , waarbij de woonkwaliteit steeds het uitgangspunt is. We gebruikten de kavel met huis als de bouwsteen van het dorp en onderzochten deze op afmeting, vorm, dichtheid van bebouwing, schakeling , rooilijn, groen, mogelijkheid van uitbreiding etc.

Zo ontdekten we dat er in het centrum gebied een breed scala aan woonmilieu’s valt te onderscheiden. Door deze met chirurgische precisie in te zetten en de dorpse schaal te accepteren, kan het woonmilieu een sturend element in de ontwikkeling van een gebied worden.

Zandberg bijvoorbeeld, heeft een negatief woon imago. Er blijkt  geen markt te zijn voor woon-werk woningen, of het moest op een ruim eigen erf zijn. Hiervan is al veel beschikbaar rond het centrum van Cuijk.

Aan de westkant van Zandberg bleek een prettig ‘huizen-op- eigen-erf-in-het-groen’ woonmilieu te bestaan. Door deze voorrang te geven boven het aan de noordkant van de straat gelegen ‘werk/opslag/ achterkanten’ milieu, krijgt Zandberg weer een nieuwe kans als woongebied in het centrum. Zandberg zal aansluiten bij de naast het centrum gelegen zone van de Smidstraat e.o.

Save