Iraanse ouderen in meergeneratiehuis

Initiatief ouderenwoongroep Andishe.

Stichting Andishe en Ruth Visser Architecten werkten afgelopen jaar samen in het initiatief voor een meergeneratiehuis, waarin de Iraanse ouderenwoongroep gehuisvest zal worden. Dit idee komt voort uit de zorgzame manier waarop de Iraanse gemeenschap met hun ouderen omgaat. In het project zullen ouderen zelfstandig kunnen wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. Er wordt gezocht naar een combinatie van zorgniveau’s zodat men ook in het huis kan blijven wonen, als er meer zorg nodig is.

Het is een bottom-up project: de toekomstige bewoners  hebben het initiatief genomen en leiden de organisatie.

De eerste contacten zijn gelegd, de reacties zijn positief en de gesprekken met Ymere zijn gestart. Dit initiatief wordt mede ondersteund door Woonsaem/ ASW.

stedelijk borduurwerkje in Brussel 2012

Voorstel voor de  invulling van een kleine en ingewikkelde locatie  in Evere; een 19e eeuws dorp/voorstad van Brussel. De opgave is om  twee kleine woongebouwen in het stedelijk weefsel  te nestelen.

De locatie ligt op een helling tussen twee straten aan een parkje. De buurt wordt gekenmerkt door huizen met kleine tuinen, verbonden door tuinmuren,waar vanuit de bomen zichtbaar zijn. Dit gegeven hebben we gebruikt om de twee huizen te verbinden en het pad langs het parkje, via de toegangen weer onderdeel te maken van het stedelijk weefsel. De tuin wordt visueel groter door de Noordgevel als groene begroeide gevel uit te voeren.

Speelplein in Belgische uitbreidingswijk

Visie Bredene – Duinenweg  augustus 2012.

In het bestaande stedenbouwkundig plan maakten wij ruimte voor een speelplein in een alternatieve verkaveling gericht op de versterking van de openbare ruimte.

Bredene-Duinenweg wordt nu gekenmerkt door een ‘zee’ van eengezinswoningen, georganiseerd rond een lange ontsluitingsstraat, waarvandaan deelbuurtjes met een eigen ‘ruimtelijk’ karakter worden ontsloten. De ruime straten en parkeergelegenheid staan echter in schril contrast tot het totale gebrek aan openbare buitenruimte. Deze ongetwijfeld kinderrijke buurt ontbeert speelruimte voor kinderen.
Als de maatschappij het (terecht) belangrijk vindt dat kinderen meer bewegen en niet altijd binnen zitten, zal er speelruimte moeten worden voorzien voor kinderen vanaf een jaar of 3 tot een jaar of 8/9. Jong buiten spelen is een gezonde start.
Het stedenbouwkundig voorstel laat zien hoe met een zuinige omgang van de ontsluitingsstructuur, ruimte kan worden gemaakt voor meer openbare ruimte.
Zo kunnen wij ruimte maken voor  een bescheiden speelplein, dat met een ingenieuze inrichting in meerdere speel-milieu’s zal kunnen voorzien. Zodat kinderen direct vanuit huis  buiten kunnen spelen.