stedelijk borduurwerkje in Brussel 2012

Voorstel voor de  invulling van een kleine en ingewikkelde locatie  in Evere; een 19e eeuws dorp/voorstad van Brussel. De opgave is om  twee kleine woongebouwen in het stedelijk weefsel  te nestelen.

De locatie ligt op een helling tussen twee straten aan een parkje. De buurt wordt gekenmerkt door huizen met kleine tuinen, verbonden door tuinmuren,waar vanuit de bomen zichtbaar zijn. Dit gegeven hebben we gebruikt om de twee huizen te verbinden en het pad langs het parkje, via de toegangen weer onderdeel te maken van het stedelijk weefsel. De tuin wordt visueel groter door de Noordgevel als groene begroeide gevel uit te voeren.

Speelplein in Belgische uitbreidingswijk

Visie Bredene – Duinenweg  augustus 2012.

In het bestaande stedenbouwkundig plan maakten wij ruimte voor een speelplein in een alternatieve verkaveling gericht op de versterking van de openbare ruimte.

Bredene-Duinenweg wordt nu gekenmerkt door een ‘zee’ van eengezinswoningen, georganiseerd rond een lange ontsluitingsstraat, waarvandaan deelbuurtjes met een eigen ‘ruimtelijk’ karakter worden ontsloten. De ruime straten en parkeergelegenheid staan echter in schril contrast tot het totale gebrek aan openbare buitenruimte. Deze ongetwijfeld kinderrijke buurt ontbeert speelruimte voor kinderen.
Als de maatschappij het (terecht) belangrijk vindt dat kinderen meer bewegen en niet altijd binnen zitten, zal er speelruimte moeten worden voorzien voor kinderen vanaf een jaar of 3 tot een jaar of 8/9. Jong buiten spelen is een gezonde start.
Het stedenbouwkundig voorstel laat zien hoe met een zuinige omgang van de ontsluitingsstructuur, ruimte kan worden gemaakt voor meer openbare ruimte.
Zo kunnen wij ruimte maken voor  een bescheiden speelplein, dat met een ingenieuze inrichting in meerdere speel-milieu’s zal kunnen voorzien. Zodat kinderen direct vanuit huis  buiten kunnen spelen.

Plekje in de zon

Oude balkon-aanbouw vervangen door nieuwbouw.(2011)

Een samenwerking tussen bewoners met gebruik van zowel nieuwe-  als gebruikte materialen. De aanbouw in drie verdiepingen staat op twee pulspaaltjes en is afgehangen aan de vloeren via ankers. De constructie is van lariks, de kolommen zijn uit één stuk, tien meter lang, fabrieksmatig gelamineerd . Hekken zijn speciaal ontworpen en uitgevoerd door een plaatselijke smid. Het reeds bestaande glasdak is opgeknapt en rust op een hergebruikte drager uit de glasbouw.

Tuin op de Poort

Het voorstel bestaat uit een tuin en twee bijgebouwen op de bestaande poort.
De tuin op de poort zal dit gebied veranderen in een hoogwaardige woonomgeving, door de hof weer een groene, stille plek te geven. Een plek om je te verwonderen.

De tuin op de poort is een tuin voor en door de buurt. Buurtbewoners hebben invloed op hun eigen directe woonomgeving en dat nodigt uit tot vele groene vingers. De begroeide poort straalt ook werkelijk uit naar zijn omgeving.

Een plek van planten, geur en kleur; waar kennis over urbane tuinen (gevels, muren, dak- en balkon) wordt overgedragen. Een plek ook voor ontwikkeling van kunst in de buurt. De flexibele opzet van de opbouwen, de glazen lifttoren en de frames maakt het goed mogelijk om hier kunstprojecten te organiseren. De tuin is zichtbaar, maar toch verborgen; oase en belofte van iets nieuws.

Inzending prijsvraag De Reypoort (Den Haag, 2010)

Zelfbouwdag 2011

Zelfbouw manifestatie Amsterdam

Houthavens 29 & 30 oktober 2011
Bezoek ook werkgebouw de Bonte Zwaan voor advies op maat en workshops.
Neem het bootje of volg de pijlen.

Workshop ‘groter wonen’

[photospace]

Het gebruik als inspiratiebron.

Workshops i.s.m. Steunpunt wonen oost (Amsterdam).

De workshop biedt bewoners methoden om hun problemen met de (ruimtelijke) indeling en gebruik van hun huis aan te pakken. Daarnaast vormt het een gebruikers platform waarbij mensen hun woontradities en -problemen uitwisselen.

Het probleem is meestal dat de woningen te klein zijn. Het gaat om tijdelijk veranderend gebruik, waarbij de gebruiksflexibiliteit van de woning op de proef wordt gesteld.  De oplossingen zijn vaak tijdelijk: tot het oudste kind de deur uit is, of een grotere woning in zicht komt. Er wordt gewerkt met scenario’s, woonverhalen, meetopdrachten, mental maps (tekeningen), foto’s, maquettes en lapjes. De workshops worden gegeven in buurthuizen, vrouwengroepen en op manifestaties.

De workshops inspireren het denken over het woningontwerp. Wij zijn geïnteresseerd in het veranderend gebruik, want het gebruik vormt een nieuwe laag op het ontwerp. Bij het ontwerp van woningbouw wordt een vooraf vastgelegd programma vormgegeven, maar omdat mensen een huis verschillend zullen gaan bewonen, proberen wij verschillende gebruiksmogelijkheden in de plattegronden te verwerken.

Woningtypes Borneo- Sporenburg

aanzicht kadewoningen patio-interieur
smalle en zeer diepe kavels
patio interieur
doorsnede type patio-interieur
plattegrond type patio-interieur (2x)
type buitenhal aan de straat

Wij willen investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de woning, zodat iedere bewoner van zijn woning, zijn huis kan maken.  Het uitgangspunt voor alle plattegronden is dat een huis opgebouwd is uit ruimtes met een eigen identiteit en niet ontstaat uit een optelling van funkties. Bewoners kunnen zelf bepalen hoe zij hun huis willen gebruiken; de funkties liggen niet vast. Ook is er de mogelijkheid kamers eenvoudig samen te voegen of te splitsen.

De leidingkokers worden zo geplaatst dat andere functionele invullingen ook echt mogelijk zijn. De maquettes tonen een aantal gerealiseerde verbouwingen.Zo kan iedere woning anders gebruikt worden en gaat een gebouw langer mee. Kortom een vorm van duurzaamheid.

De woningen op Borneo-Sporenburg zijn ontworpen in twee types:

 Het type patio interieur gaat uit van  de tegenstelling tussen de diepe, smalle kavels en het weidse uitzicht. De huizen zijn verdeeld in een voorhuis met uitzicht  en een introvert achterhuis aan de patio interieur: een grote, hoge, lichte ,met een glaskap overdekte centrale hal. In het voorhuis wordt  alternerend op de eerste en tweede verdieping een beuk betrokken van de naastgelegen woning. Zo ontstaat een eetkamer/woonkamer ‘en suite’ ,met een 9 meter brede gevel en een panorama over de Ertshaven. Een trap vanaf de tweede verdieping leidt naar het dakterras, vanwaar Amsterdam aan je voeten ligt.

Het type buitenhal heeft een sterke relatie tot de straat. Dit is een echte gezinswoning met een grote indelingsflexibiliteit. De buitenhal is een grote stoep,  een priveplek aan de straat, waar plaats is om in de zon te zitten en buiten te spelen. De buitenhal koppelt de woonruimtes aan de straat.