Ontwerponderzoek: het bewoonde landschap

landschapstypen, Zeeuwse knoop dorpen en Vlaamse lintdorpen

ontwerponderzoek naar woonkwaliteit onder krimp en groei in de Zeeuws Vlaamse grensregio. 

De Zeeuws-Vlaamse grensregio is een spannend gebied. Twee werelden komen hier samen; het Zeeuwse en het Vlaamse, met een gedeelde historie en een rijkdom aan landschappen.

landschapstypes, groenstructuur en verkavelingen

De grens tussen Nederland en België is haarfijn aan te wijzen: ook zonder grenspaal is duidelijk hoe anders in België wordt gebouwd en vooral hoe anders de vorm van plattelands wonen is.

het nieuwe Zeeuwse en Vlaamse wonen.

Het Vlaams-Belgische plattelandswonen lijkt een soort stad op het land, terwijl op het Zeeuwse platteland het agrarische karakter overheerst en er in de dorpen gewoond wordt. Zeeuws Vlaanderen krimpt, er is veel leegstand zowel in de dorpen als daarbuiten.Het Vlaamse platteland verstedelijkt en bezwijkt bijna onder zijn groeiende populariteit.  Nu het leven op het platteland verandert, is het interessant hoe het wonen en het landschap in Zeeuws Vlaanderen en de Vlaamse grensregio zich zal ontwikkelen.

relaties in het bewoonde landschap

onderwerp

Stimulering van het plattelandswonen lijkt tegen de huidige politiek in te gaan, waarbij Zeeuws-Vlaanderen vooral als nieuw natuurareaal wordt gezien. Het teruglopend bewonersaantal wordt ingeruild tegen het groeiend toerisme.  Terwijl de Vlaamse nevelstad populair en verguisd is. Daar staat tegenover dat het Zeeuws – Vlaamse  landschap al eeuwenlang een bewoond landschap is. 

 tussen wonen en landschap

Het doel van het onderzoek is om in Zeeuws Vlaanderen en het Vlaamse grensgebied vormen van plattelandswonen onder het voetlicht te brengen die  het landschap positief ontwikkelen. Wat is het opnamevermogen van het Zeeuws-Vlaamse landsschap? Kan er een zodanige aantrekkelijke woonkwaliteit worden gegenereerd, dat dit tot een nieuwe impuls van Zeeuws Vlaanderen als woongebied kan leiden? Kan de dichtheid, die de woonkwaliteit van het landschap in België onder druk zet, worden gereguleerd? Wat zouden de ingrediënten zijn voor een sprawl, die het landschap juist versterkt?

“Ontwerponderzoek: het bewoonde landschap” verder lezen

Dorps wonen in Cuijk

Nieuwstraat Cuijk
woning met werkruimte aan het pleintje
pleintje, hoekwoningen verbonden met tuinmuur
hoek Noord, tuinmuur sluit om binnengebied
Zandberg, grote voortuinen met entrees en heggen
hoekwoning met bedrijfsruimte
verspringende kopgevels Zandberg
schets verspringende pleingevels
19 woningen i.o. wooncorporatie Maasland 2008

Twee kleine projecten die zich in het ‘stedelijk’ weefsel nestelen.
Zandberg is een introvert  straatje in een intensief woon/werkmilieu. Wij ontwikkelden hier ‘ wonen op eigen erf’ ; ruime woningen met dito gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden, parkeren op eigen erf.

Aan de Nieuwstraat vormen de woningen een nieuwe ruimte samen met het nieuwe dienstengebouw.   Waar op de Zandberg het wonen zich terugtrekt op eigen erf en de straat de meest openbare ruimte is, is er in de Nieuwstraat juist de mogelijkheid om de straat te annexeren voor het individuele wonen.

Het dorp is gebouwd  uit huizen, daarom is de repetitie klein en zijn de hoekwoningen verschillend. Tuinmuren, versprongen kopse gevels, erkers, entree’s en voortuintjes leggen hier de nadruk op . De gevels en daken zijn van verschillende tinten baksteen en gebakken pannen. Ook de straten zijn van klinkers, zodat ze een doorgaande ruimte vormen.

Save