Iraanse ouderen in meergeneratiehuis

Initiatief ouderenwoongroep Andishe.

Stichting Andishe en Ruth Visser Architecten werkten afgelopen jaar samen in het initiatief voor een meergeneratiehuis, waarin de Iraanse ouderenwoongroep gehuisvest zal worden. Dit idee komt voort uit de zorgzame manier waarop de Iraanse gemeenschap met hun ouderen omgaat. In het project zullen ouderen zelfstandig kunnen wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. Er wordt gezocht naar een combinatie van zorgniveau’s zodat men ook in het huis kan blijven wonen, als er meer zorg nodig is.

Het is een bottom-up project: de toekomstige bewoners  hebben het initiatief genomen en leiden de organisatie.

De eerste contacten zijn gelegd, de reacties zijn positief en de gesprekken met Ymere zijn gestart. Dit initiatief wordt mede ondersteund door Woonsaem/ ASW.

Wonen voor ouderen, Spanbroek

ouderenwoningen ontsloten aan kleine gemeenschappelijke tuin
de locatie Slothuis ligt aan de rand van het dorp
landschap en dorpsbebouwing, tuinen

het woonzorggebied vormt een buurtje van losse huizen met tuinen
Woonzorgcentrum i.o. Wilgaerde zorggroep, Bouwcompagnie, Bouwmeester, 2009

Ruimtelijke en programmatische verkenning t.b.v. een woonzorgcentrum aan de rand van het Noord-Hollands dorp Spanbroek. De woonvisie die wij ontwikkelden gaat niet uit van een groot gebouw, maar van een buurtje, dat op alle mogelijke niveaus aanhaakt bij het dorp.

Uitgangspunt is de zelfstandige woning met eigen voordeur aan een gedeelde tuin: persoonlijk, maar niet zelf te onderhouden. Deze tuinen, laantjes en hoven in verschillende uitvoeringen vormen samen een gelede en gedifferentieerde ruimte, met een maximum aan oriëntatiemogelijkheid en ruimtelijkheid. Er zij zowel intieme besloten ruimtes, als een grote openbare hof en doorzichten naar het dorp, de kerk en het landschap.

De 24hr zorg is op afroep aanwezig in het hoofdgebouw met café-restaurant en een dagcentrum voor ouderen uit de buurt. Alle woningen zijn zelfstandige appartementen. Er zijn twee groepen voor dementerende ouderen met een eigen tuin aan de binnenplaats en 26 appartementen voor ouderen met zware somatische of gemengde zorgvraag. De aanleunwoningen liggen aan tuinen en laantjes. De seniorenwoningen hebben een prachtig uitzicht over de weilanden.

De gelede bouwmassa’s in twee- en soms drie, vier lagen, vormen laagbouw in een hoge dichtheid. De markante kerk blijft vanuit alle kanten zichtbaar.
In het kader van dit ontwerponderzoek deden wij verschillende studies.