Zaans Serre Huis op zaanse nieuwbouwdag 27 sept

Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
Ruth Visser architecten : Zaans Serre huis
Principe warm bouwen met SERRE.

Principe warm bouwen met SERRE.

 

Het Zaans Serre Huis zal te zien zijn op de tentoonstelling op de Zaanse nieuwbouwdag 27 september vanaf 14.00 uur in het zaanse stadhuis. U kunt  de folder met informatie downloaden.  Binnenkort  ook op youtube!

Geef uw mening over het Zaans Serre Huis  op de publiekspeiling over de zaanse eilanden in het Noord Hollands Dagblad: www.nhd.nl/architectuurprijs

Alle inzendingen  zijn zien op: www.dezaanseeilanden.nl

Zaanse Eilanden: het Zaans Serre huis

Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
type A: serre, bijkeuken en garage in onverwarmde beuk
Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
Zaans Serre huis type A

 

Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
Type A: achtergevel

 

Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
type B; maquette achtergevel

 

Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
type B: serre brengt licht midden in het huis
Ruth visser architecten: Zaans Serre Huis
types zaans serre huis

 

Ruth Visser architecten : Zaans Serre huis

HET ZAANS SERRE HUIS

Het principe van dit type  is al eeuwenoud.  Door het huis in twee delen te splitsen, ontstaan  nieuwe gebruiksmogelijkheden.

De woonbeuk van het huis wordt normaal verwarmd. Functies die geen verwarmde ruimte nodig hebben, zoals de garage, de bijkeuken en de berging plaatsen we in het onverwarmde deel van het huis. Het niet verwarmde deel is echter niet ijskoud, de muren houden de warmte vast. Het is eigenlijk een grote spouw, waar een tussen-klimaat heerst. Door een SERRE te plaatsen in deze onverwarmde beuk, verwarmt hij zichzelf op, overtollige warmte kan worden gebruikt voor het huis.

DE SERRE: extra ruimte en warm bouwen.

Warm Bouwen is gezond bouwen en goed voor uw portemonnee. Door middel van warmteopslag in muren en grond verliezen we geen warmte. Geen dure geïsoleerde gevels en daken waar dat niet nodig is. We sluiten niet alles luchtdicht af, maar laten het huis ademen. De SERRE geeft uw huis extra licht en warmte en ruimte, waar je in de winter algauw ‘buiten’ zit, een plek te knutselen en te spelen.

De extra beuk heeft nog meer voordelen: keuze vrijheid om te wonen of werken aan de straat, mogelijkheid voor een extra ingang, vrij in deelbaar, combineerbaar met iedere denkbare breedte en hoogte van uw huis.

De VOORKAMER: flexibel in gebruik

De VOORKAMER is een Noord-Hollands verschijnsel, waar de kamer op de BG aan de straat werd gebruikt voor bedrijf, opslag of winkel. Door de garage in het ongeïsoleerde deel te plaatsen heeft u nu de vrije keuze hoe u de VOORKAMER gaat gebruiken en ook de vrijheid om dat te veranderen in de toekomst. U kunt natuurlijk wonen in de VOORKAMER , maar ook op de eerste verdieping. Bijvoorbeeld omdat uw vader inwoont, of u een bedrijf aan huis heeft (met eigen ingang), of uw huis wilt kunnen splitsen in twee appartementen.

Zaanse Eilanden: het Zaans SERRE huis

Serre, bijkeuken en garage in onverwarmde beuk.
Serre, bijkeuken en garage in onverwarmde beuk.

 

De Zaanse eilanden zijn vrije kavels met woninggebonden parkeren. Het Zaans Serre huis wordt gesplitst in een verwarmd en een onverwarmd deel, waarin ook de Serre wordt gesitueerd.  Dit kan worden gecombineerd met warm bouwen.    Vier voordelen van het Zaans Serre huis:           

  •  1- het huis bestaat uit twee beuken: u verwarmt niet meer ruimte dan nodig is.
  • 2-de Serre voegt goedkope extra ruimte aan de woning toe.
  • 3- de Serre brengt gratis extra daglicht en zonnewarmte (deze wordt opgeslagen).
  • 4- de Voorkamer aan de straat  is apart te gebruiken voor wonen of werken.

Lees verder over  het Zaans Serre huis en download de folder.

Plekje in de zon

Oude balkon-aanbouw vervangen door nieuwbouw.(2011)

Een samenwerking tussen bewoners met gebruik van zowel nieuwe-  als gebruikte materialen. De aanbouw in drie verdiepingen staat op twee pulspaaltjes en is afgehangen aan de vloeren via ankers. De constructie is van lariks, de kolommen zijn uit één stuk, tien meter lang, fabrieksmatig gelamineerd . Hekken zijn speciaal ontworpen en uitgevoerd door een plaatselijke smid. Het reeds bestaande glasdak is opgeknapt en rust op een hergebruikte drager uit de glasbouw.

Flamingo Estate, Nakuru, Kenya

open plan strategy

 

  Nakuru met in het rood de te verdichten gebieden (estates)
de bebouwingsdichtheid van de estates is laag
flamingo estate in het stedelijk weefsel van Nakuru
Flamingo en Kimathi estate
enquête in Flamingo estate

 

open plan strategy: verschillende vormen van ontwikkeling binnen de bestaande situatie
tussenstadium met verschillende ontwikkelingen van renovatie tot commerciële nieuwbouw
verdichting met community social housing
renovatie van barakken
renovatie en uitbreiding van bestaande barakken
vervanging van barakken d.m.v zelfbouw

Open Plan strategie Flamingo Estate

Architecten en stedenbouwers in Nederland werkten samen voor de ngo SHF met collega’s, bewoners en gemeente van Nakuru.
Doel: verbetering van woonomstandigheden in Nakuru via plannen voor nieuwbouw en renovatie in collectief opdrachtgeverschap.
De Architecten Denktank van Solid House Foundation  bestond uit: Eelke van der Werf, Charles Obila, Jorike Schmall, Dolf Nijsen, Ronald Fukken, Anneke Treffers en Ruth Visser; De problematiek bestaat uit de enorme bevolkingstoename rondom de provincie stad Nakuru, die het landbouwareaal bedreigt.

De gemeente wil de dichtheid binnen de stad vergroten en de trek naar de landbouwgebieden ontmoedigen. Het plan behelst een stap voor stap methode, waarin ruimte is voor langzame verandering. De voormalige barakkenkampen Flamingo/ Kimathi   worden als eersten verdicht. Er is ruimte voor verschillende ontwikkelingsvormen. Zowel private- en collectieve ontwikkelingen met mikrokrediet ondersteund door bewonersorganisatie Munganoo/Must, als  commerciële- en gemeentelijke ontwikkelingen.

Het grootste deel van de barakken kan worden hergebruikt en uitgebouwd, nadat het asbesthoudende dak is verwijderd. Dit bevordert een langzame, maar duurzame ontwikkeling, die bewoners niet gelijk op torenhoge kosten jaagt, zodat ze wegtrekken. De buurt kan zich per 16 kavels ontwikkelen, te beginnen bij sanitaire voorzieningen per woning, een eigen (deel)kavel en een boom voor de deur.

De basis voor dit plan is gelegd door onderzoek naar bewoners, wooncultuur en dichtheid en urban tissue.

Zelfbouwdag 2011

Zelfbouw manifestatie Amsterdam

Houthavens 29 & 30 oktober 2011
Bezoek ook werkgebouw de Bonte Zwaan voor advies op maat en workshops.
Neem het bootje of volg de pijlen.